Search
tr-TRen-US
25 Temmuz 2024 Perşembe

Çelik Ve Üretimi İle İlgili Teknik Bilgiler, Çeliğin Sınıflandırılması

Çeliklerin incelenmesini kolaylaştırmak ve daha yakından tanımak için bazı ortak özellikler göz önüne alınarak çeşitli sınıflandırmalar yapılır. Tüm metalurjisanayiinde bugün için üretilen çelikler mutlaka belli bir amaçta kullanılmak için üretilmezler ancak yine de belli işlerde kullanırlar. Burada yalnızca sayılmaya değer nitelikte kullanılmak olanlarından söz edilecektir.

Devamı...

Alman DIN Metal Norm / Standartları

Alman DIN Metal Norm / Standartları

Devamı...

Çelik Özellikleri Ve Çelik Seçimi

Çelik seçimindeki temel etmenlerin baĢında çelik özellikleri gelir. Çelik seçimi, uygulamanın gerektirdiği özellik değerlerimkarĢılayacak en uygun çeliği bulma iĢidir. Çelik seçimi özelliklere bağımlı olduğundan tasarımda mühendisin öncelikle yapması gereken, tasarımım yaptığı parçanın çelik seçimi için, uygulamanın gereksinimlerim belirlemektir. Bunlar belirlendikten sonra, aranan çeliklerin özellikleri ile diğer etmenler karĢılaĢtırılarak en uygun çelik seçilmeye çalıĢılır,Çelik özellikleri bu denli önemli olduğundan özelliklerin tanımlanması ve kısaca anlatımlarıda yarar vardır. Her bir özelliğin ayrıntıları ve uygulama örnekleri ileriki bölümlerde verilecektir. Bu nedenle bu bölümde, sık sık sözü edilen "özellikler" anlam bakımından tanımlanacak ve içyapısal açıdan vurgulanarak tanıtılmaya çalıĢılacaktır.

Devamı...

Sertlik Rockwell Ve Brinell Tablosu

Sertlik Kıyaslama / Karşılaştırma Tablosu Rockwell ve Brinell Hardness Conversion Chart* Comparison of Hardness Scales approx.** and Tensile StressEquivalents approx. (maximum value) in imperial and metric units.

Devamı...

Demir Yüksek Alaşımlı Çelik ve Paslanmaz Çelik Standartları Tablosu

Demir, Çelik, Alaşımlı Çelik, Yüksek Alaşımlı Çelik ve Paslanmaz Çelik Standartları Tablosu

Devamı...

Çeliklerde Isıl İşlem ile Sertleştirme

Üretimi yapılan parçaların çalışma şartlarına göre değerlendirilmesiyle, parçanın tamamı veya bir kısmının,çekirdeğe kadar veya sadece cidar yüzeyi boyunca sertlik kazanması istenebilir. Bu gibi durumlar söz konusu olduğu zaman istenen özelliğe göre farklı ısıl işlemler uygulanması gerekir.

Devamı...

Dökümde Tahribatsız Muayene

Demir döküm sektörünün son on yılına baktığımızda, gelişen ve globalleşen otomotiv sektörüne paralel olarak, çok büyük bir gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. Avrupa kıtasında döküm fabrikalarının kapanması Türkiye, Çin, Hindistan ve Uzak Doğu ülkelerinin döküm sektöründeki ilerlemeleri Dünya döküm pazarında çok büyük bir rekabeti beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada son yıllarda, tahribatsız muayene metotlarının demir döküm sektöründeki uygulamaları pratik örnekler verilerek anlatılacaktır. Tahribatsız Muayene metotlarının avantaj ve dezavantajları ortaya konacaktır.

Devamı...

Döküm Sanayi İle İlgili Türk Standartları Listesi

TS-4034 Çelik Dökümleri, TS-552 Gri Dökme Demirler, Küresel Garfitli Östenitik Dökme Demirler, TS-519 Temper Dökme Demirler, TS 519 Beyaz Temper Dökme Demirler, TS 519 Siyah Temper Dökme Demirler

Devamı...

Çeliklerde Tavlama

Genel olarak ısıl işlem, malzemenin sertliği, tane yapısı ve mekanik özelliklerinin istenen değerlerde olmasını sağlamak amacıyla, malzemeye uygulanan bir dizi ısıtma ve soğutma işlemidir. Isıl işlem yapılış özellikleri ve elde edilen özellikler bakımından, Tavlama ve Sertleştirme olarak iki grupta incelenebilir.
Malzemelerin, talaşlı işlem ve plastik şekillendirme kabiliyetini artırmak, iç yapı özelliklerini düzeltmek gibi amaçlarla yapılan ve malzemenin uygun bir sıcaklığa kadar ısıtılıp, yavaş soğutulması şeklinde gerçekleştirilen işlemlerdir.
Tavlama işlemi işlem sıcaklıkları ve soğutma şekilleri yönünden farklı şekillerde ifade edilir.Başlıca tavlama işlemleri şu şekilde belirtilebilir.

Devamı...

TEPSAN

Firmamız 1978 yılında Tepsan Makina Döküm ve Model San. Tic. ismi altında makine modelleri ve alüminyum, bronz döküm imali konusunda faaliyete başlamış, 1988 yılında talaşlı imalat kısmını devreye almıştır. Tepsan, "Makina Yedek Parça" imalatı yaparak faaliyetine devam etmektedir.

ÜRETİMİMİZ

Tepsan; başta Demiryolu Katener Sistemleri, Şehir İçi Raylı Sistemleri, Lokomotif-Vagon ve Yük Vagonu Parçaları, Kumlama Makineleri Yedek Parçaları, Atıksu Arıtma Tesis Ekipmanları, Demir-Çelik, Çimento, Gübre, Gıda, Petro Kimya, Madencilik, Vana & Pompa, Otomotiv ve Genel Makine Sanayii olmak üzere çeşitli kuruluşların yedek parça ihtiyacını istenilen kalite ve fiyatla sunmaktadır.

İLETİŞİM

Tepsan Makina Döküm & Model Sanayi Tic. Ltd. Şti.

  • +90 (216) 378 60 61 - 378 24 86
  • iletisim@tepsan.com.tr
  • Ramazanoğlu Mah. Kaynarca Cad. No:37 Pendik - İSTANBUL
Tüm Hakları Saklıdır 2024, Tepsan Makina Döküm ve Model San. Tic. Ltd. Şti. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri
Back To Top